grindschutting of schanskorfschutting

Een grindscherm of een schanskorfscherm geplaatst tussen de houten schermen geeft een mooie onderbreking van de schutting. Er wordt een korf gemaakt van betongaas met een maasafstand van 5x5cm welke gevuld wordt met natuursteen keien. Door fijn gaas in de korf te maken kan de korf gevuld worden met fijn split of grind, de zogenaamde grindschutting.